Bestuur

Voorzitter: Huub Zeelen
Secretaris: Janet Bergacker – Wammes
Penningmeester: Annette van Hemert (leerlingen)
2e Penningmeester: Geert Busch  (ledenwerving)
Bestuurslid: Edgar Hogeboom  (PR / communicatie )

Het dagelijks bestuur van de KTVM bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.