Bestuur

Voorzitter: Huub Zeelen
Secretaris: Janet Bergacker – Wammes
Penningmeester: Geert Busch  (ledenwerving)
2e Penningmeester: Annette van Hemert
Bestuurslid: Edgar Hogeboom  (PR / communicatie / opleiding)

Het dagelijks bestuur van de KTVM bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.